Hittegods

Hittegods fra de gule bybusser i Aarhus opbevares i Busselskabets Administrationen på Jegstrupvej 5 i Hasselager.

Hvis du har glemt noget af værdi i vores busser, kan du kontakte os på tlf. +45 72 40 99 09 mandag-fredag kl. 9.00-15.00.

PGA. COVID-19 ER ÅBNINGSTIDEN FOR AFHENTNING AF HITTEGODS DOG FREM
TIL JUL BEGRÆNSET TIL KL. 11.00-15.00.  ONSDAG ER KONTORET HELT LUKKET FOR PERSONLIGT FREMMØDE

HITTEGODS MED OG UDEN VÆRDI
I håndteringen af hittegods skelnes der mellem hittegods af værdi og hittegods uden værdi.

Hittegods af værdi er personlige papirer, punge, nøgler, kontante penge, ure, smykker, tasker (af værdi eller som indeholder ting af værdi), telefoner, computere, bankkort, kørekort, buskort og lignende.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ, AT VI TIDLIGST DEN FØRSTKOMMENDE HVERDAG EFTER DE ER GLEMT, VED, OM DINE TING AF VÆRDI ER BLEVET FUNDET!

Hittegods af værdi opbevares hos Busselskabet i 1-2 uger, hvorefter det afleveres til politiet i Aarhus.

Hittegods uden værdi er halstørklæder, huer, handsker og diverse andre beklædningsgenstande, paraplyer og lignende.

Hittegods uden værdi opbevares i indtil 4 uger, hvorefter det destrueres eller udleveres til almennyttige eller velgørende formål. Letfordærvelige madvarer vil umiddelbart blive bortskaffet.

BEMÆRK: Vi registrerer ikke hittegods uden værdi, og vi kan derfor ikke fortælle dig, om vi har fået din hue, handske eller lignende indleveret. Du er nødt til at møde op på vores kontor i Hasselager og se vores kasser med hittegods igennem.

ÅBNINGSTIDER

  • Telefonisk henvendelse: Mandag til fredag kl. 9.00 til 15.00 på tlf. 7240 9909
  • Afhentning af hittegods: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00 til 15.00.

Busselskabet Aarhus Sporveje
Jegstrupvej 5
8366 Hasselager
Tlf.: 72409909

SÆRLIGE LUKKEDAGE
Udover weekender og helligdage er Hittegodskontoret lukket:

  • 1. maj
  • Grundlovsdag (5. juni)
  • Fredag efter Kristihimmelfartsdag

 

Finder du en ting, som nogen har glemt i en gul bybus i Aarhus, så aflever den til chaufføren. Chaufføren må ikke udlevere hittegods, men sørger for, at det bliver samlet i Busselskabets Administrationen i Hasselager.