Coronavirus: Nyt fra BAAS

19. maj

Alle kan nu blive testet for COVID-19
I løbet af denne uge 21 bliver det muligt for alle voksne borgere i DK at bestille en test for COVID-19 på www.coronaprover.dk.  Fra dags dato skal man derfor være testet positiv for at få registreret COVID-19 som fraværsårsag i Busselskabet. Læs mere om proceduren for test og fraværsregistrering HER.


14. maj 2020

Nye retningslinjer for antal passagerer i bussen
Myndighederne har nedsat afstandskravet til 1 meter, og derfor lemper Midttrafik pr. 18. maj retningslinjerne for antallet af passager i busserne til flg.:

-  Cirka 25 passagerer i en standard bus (12 meter)
-  Cirka 35 passagerer i en mellemstor bus (13,7-15 meter)
-  Cirka 45 passagerer i en ledbus.

Det er planen, at der skal opsættes dørskilte i busserne med information om dette i løbet af den kommende weekend (16.-17. maj).

Læs mere om om retningslinjer for passagerantallet i busserne HER.


24. april

Administrationen åbner for personlige henvendelser
Fra tirsdag den 28. april vil Administrationen igen være åben for både personlige og telefoniske henvendelser fra medarbejdere alle hverdage kl. 9.00 til 15.00.

Der er tale om en gradvis åbning af Administrationen, da vi fortsat har fokus på at sikre den af myndighederne anbefalede fysiske afstand mellem de ansatte her. Derfor er alle medarbejdere i Administrationen ikke på kontoret hver dag, så man bør ringe og lave en aftale, hvis der er en bestemt medarbejder, man ønsker at træffe.

Vi henstiller til at holde afstand, når man møder op i Administrationen. Hvis vi ved at ekspedere en person ved skranken, bedes man vente i vindfanget. Er der også en person der, så vent venligst udenfor.


24. april

Dispensere med håndsprit i alle busser
Fra mandag den 27. april vil Klargøringen begynde at montere dispensere med håndsprit i busserne. Udgangspunktet er, at det forøgede fokus, der aktuelt er på håndhygiejne forhåbentlig bliver båret med videre hen over tiden. En dispenser i alle busser giver mulighed for at holde den gode håndhygiejne gennem hele arbejdsdagen, kombineret med vand og sæbe i opholdshusene.  Læs mere HER


17. april

Beslutninger vedr. vagtbytninger i forbindelse med skift mellem køreplaner
Da Busselskabet den 30. marts gik over til at køre efter sommerferieplanen, blev de aftaler om vagtbytning, der var indgået ud fra helårsplanen, annulleret, og chaufførerne blev opfordret til at lave nye bytninger efter de nye vagt- og turnusplaner.

Da vi så den 14. april skulle tilbage til at køre efter helårsplanen, valgte vi at lade disse annullerede bytninger være gældende igen fra denne dato, således at chaufførerne ikke skulle lave aftaler om dem igen.


7. april

Administrationen forlænger lukning for personlige henvendelser til 10. maj
I tråd med Regeringens anbefalinger vedr. coronavirus vil Administrationen indtil videre fortsat være lukket for personlige henvendelser fra både medarbejdere og kunder frem til den 10. maj.

Medarbejdere i Administrationen arbejder så vidt muligt fra deres respektive hjemmearbejdspladser, men de kan selvfølgelig fortsat kontaktes på telefonen alle hverdage  kl. 9.00 til 15.00. Disponeringen træffes på telefonen alle hverdage kl. 9.00-12.00.


3. april

Ny regel om max. antal passagerer i busserne
På baggrund af ministeriets anbefaling har Midttrafik vedtaget en ny regel om max passagertal i busserne. I Busselskabet betyder reglen at en ledbus på 18 m må køre med cirka 40 passagerer, og at øvrige busser må køre med cirka 25 passagerer. Reglen, som er gældende fra i dag den 3. april og indtil videre, er lavet i bestræbelserne på at tage vidtgående hensyn til både passagerer og chauffører i bussen. Læs mere HER.


2. april

Fra 14. april kører BAAS igen efter helårsplan K19/20
Busselskabet har i dag i en mail fra Transport- og Boligministeren fået oplyst, at vi fra d. 14. april igen skal køre efter helårsplanen K19/20. Det er en glædelig nyhed, da det er et tegn på, at vi er på vej tilbage til en mere normal situation, men det er selvfølgelig en udfordring med mange forandringer på kort tid, og det giver noget ekstra arbejde mange steder i organisationen. Læs mere HER.


31. marts

Ros og tak fra Midttrafiks direktør i forbindelse med coronakrisen
Busselskabet har modtaget en hilsen fra Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen, som også indeholder en tak for indsatsen fra Transportminister Benny Engelbrecht og Midttrafiks bestyrelsesformand Claus Wistoft. Læs mere HER


25. marts

Fald i passagertal: Fra den 30. marts kører BAAS efter sommerkøreplan ’20
De tiltag, der i Danmark er gjort for at undgå spredning af smitte med coronavirus, har betydet et stort fald i passagertallet i den kollektive trafik og således også i bybusserne i Aarhus. I Busselskabet er vi i lighed med fx Movia derfor blevet pålagt at reducere kørslen. Det skal ske med virkning fra mandag den 30. marts, hvor vi skal køre efter sommerkøreplan '20 i stedet for efter den gældende plan. Læs mere HER


19. marts

Tak til jer alle i Busselskabet
Direktør Finn Mikkelsen har udsendt en MEGET STOR TAK til alle i Busselskabet, fordi bybusserne efter nogle mindre justeringer fortsat kører som planlagt - coronavirus eller ej.
Læs mere HER


18. marts

Ingen veksling af kontanter i bybusserne i Aarhus
For at reducere risikoen for smittespredning har Midttrafik på opfordring fra Transport- og Boligministeriet besluttet, at chauffører i bybusserne i Aarhus ikke længere skal veksle penge for kunderne. Kunderne henvises til at bruge Midttrafik app og rejsekort. Der er tale om et midlertidigt tiltag.

Information om dette udsendes også på realtidsskærmen i alle vores busser.


18. marts

Ekstra bemanding i klargøringen til indvendig rengøring af busserne
Busselskabet har fra den 18. marts og indtil videre suppleret bemandingen i klargøringen med personale fra firmaet Miljø Rent på alle tre stationer mellem kl. 22.00 og 03.00. Det sker for at gøre ekstra rent på stopknapper, holdestænger, billetautomater mv.

Rengøringen foregår på bussernes holdeplads, så som chauffør skal du være ekstra forsigtig, når du kører på stationen mellem kl. 22.00 og 03.00!


17. marts

Skilte i bussen med opfordring til at beskytte chaufføren
På opfordring fra BAAS har Midttrafik udarbejdet en række skilte, som på forskellige vis beder passagererne om tage hensyn til chaufføren (og medpassagerer).
Et af skiltene bliver sat op i busserne af klargøringen natten mellem den 17. og 18. marts. Det kommer til at sidde på pladen bag chaufføren og så vidt muligt ved midterdørene. Se skiltet HER.

To andre skilte, som har fokus på at forhindre brugen af de forreste sæder, vil være tilgængelige for chaufførerne fra morgenudkørslen den 18. marts. De skal tages med ud i bussen og placeres på den første stolerække bag chaufføren. Se de to skilte HER.


16. marts

Spørgsmål & svar om arbejdsretslige konsekvenser af regeringens udmelding den 11. marts
Med udgangspunkt i information fra KL, er der udarbejdet en oversigt, som gerne skulle give svar på en lang række spørgsmål vedr. regler og retningslinjer for sygemeldinger, ferie, karantæne mv. på baggrund af regeringens udmelding den 11. marts 2020. Læs mere HER


13. marts

Opsætning af skilt om ny regel for ind- og udstigning i busser
Natten vil lørdag vil BAAS på fordøren af alle busser montere et skilt fra Midttrafik, der informerer om, at bussen er lukket for indstigning ad fordøren, og at al ind- og udstigning  skal ske ad bussens øvrige døre. Chauffører bedes i denne situation tage hensyn til blinde og svagtseende.


12. marts

Status på corona-situationen i forhold til medarbejdere i BAAS
Ledelsen har udsendt en status til medarbejderne på en række forhold og konsekvenser for BAAS i forbindelse med coronavirussen. Læs mere her


11. marts

Nye retningslinjer og forholdsregler i Busselskabet
Midttrafik har udsendt retningslinjer for bus- og togselskaber under Midttrafik. Derudover tager vi i Busselskabet selv en række forholdsregler for at minimere smittespredningen i organisationen. Læs mere her.


9. marts

Vejledning i korrekt håndvask
God håndhygiejne er ifølge sundhedsmyndighederne et af de vigtigste redskaber for i at undgå spredning smitte med coronavirus. For at have den ønskede effekt, er det dog vigtigt, at hænderne vaskes korrekt. Derfor har Busselskabet på alle toiletter og baderum opsat plakater med vejledning i korrekt håndvask. Korrekt håndvask kan også ses i en lille video lavet af Sundhedsstyrelsen. Læs mere her.