Retningslinjer i BAAS for rejser til udlandet

Tjek altid Udenrigsministeriets rejsevejledninger, inden du planlægger en rejse til udlandet.

I øjeblikket fraråder Udenrigsministeriet dog alle unødvendige rejser til hele verden!

REJSER TIL LANDE, HVORTIL REJSER FRARÅDES - regler i BAAS
Rejser du til lande, hvortil ikke-nødvendige rejser frarådes, skal du blive hjemme fra arbejde i 14 dage efter hjemkomst, hvis Udenrigsministeriet anbefaler det.

Derfor skal du sikre dig, at disse 14 dages karantæne kan afholdes inden for den ferie eller de afpadseringsdage, du har til rådighed. Hvis dette ikke er muligt, skal de karantænedage, der ligger udover din ferie, afholdes uden løn. MEN eftersom det kan påvirke Busselskabets drift, hvis mange medarbejdere må blive hjemme i karantæne udover den planlagte ferieperiode, kan dette også få ansættelsesmæssige konsekvenser.

Busselskabet anbefaler derfor, at du undlader at rejse til lande, hvortil rejser frarådes. På den måde undgår du at skulle i karantæne i 14 dage efter hjemkomst.

MERE INFORMATION
På udenrigsministeriets hjemmeside kan du finde en lang række spørgsmål og svar til rejsende i forhold til COVID-19: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

Ovenstående et status pr. 8. januar 2021. Hvis du vil være sikker på at få den nyeste information, skal du besøge Udenrigsministeriets hjemmeside.