Kvalitetsstandarder

Konkurrencedygtighed og kvalitet er et absolut krav

Hver enkelt medarbejder, hver enkelt afdeling og Busselskabet som helhed skal have evne og vilje til at vise, hvad der kræves i forhold til den opgave det er, at levere den rigtige kvalitet til vores passagerer.

Med udgangspunkt i Busselskabets samlede Kvalitets- og servicepolitik, har alle medarbejdergrupper derfor udarbejdet en standard, som beskriver hvilke forventninger, man kan have til den enkelte medarbejder i afdelingen, for at vi samlet kan understøtte og udvikle opgaven med at levere god kvalitet til passagererne.

Hver enkelt faggruppe og hver enkel afdeling løbende skal være afklaret med, hvordan de vil bidrage til at kunne skabe stærk og kvalitetsbevidst organisation.

Kvalitet og service tager udgangspunkt i de enkelte funktioners opgaver og er derfor meget forskellig fra funktion til funktion.

SERVICEGUIDE
På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse blandt chaufførerne omkring service er der udarbejdet en serviceguide. Læs mere og se serviceguiden her.