Logbøger

Logbog for driftsafvikling

Oplysninger om indberettede og registrerede fejl og mangler på rutenettet samt generelle fremkommelighedsproblemer registreres i en logbog. Denne logbog giver chauffører (og andre medarbejdere i BAAS) mulighed for at følge med i, hvad der bliver indrapporteret og ikke mindst opfølgningen på det.

Læs mere og se logbogen for driftsafvikling HER

Logbog (Risikoguide) over risikoområder på linjenettet

Som et led i bestræbelsen på at sikre så skadesfri kørsel så muligt er der udarbejdet en såkaldt risikoguide, hvori beskrivelser af særligt risikofyldte steder på linjenettet kan samles. Ideen er, at man som chauffør her både kan lære af sine kolleger og dele sine egne erfaringer, om hvor i byen, der er brug for at være særligt opmærksom.

Læs mere og se risikoguiden her

Logbog for køreplanlægning

I forbindelse med arbejdet med køreplanlægningen fører planafdelingen en logbog, således at det er muligt for alle i BAAS at følge arbejdet vedr. planlægningen af den nye køreplan.

Læs mere og se logbogen for køreplanlægning  her.