Vognmandstilladelse

Direktør Finn Mikkelsen er indehaver af Busselskabets vognmandstilladelse.

Eftersom Busselskabets busser er indregistrerede i et offentligt ejet busselskab, og da de bruger og er anmeldt under præcis det samme selskabs SE-nummer, kan de køre på en fællestilladelse, som ikke skal medbringes i bussen.