APV vedr. COVID-19

Alle i Busselskabet har i nu over et år været påvirket af COVID-19. Mange har været smittet, og alle har på forskellig vis måtte tilpasse sig krav og anbefalinger fra myndighederne. Rigtig mange forandringer er derfor gennemført for at opretholde så normal en drift som muligt.

Temperaturmåling i de forskellige afdelinger
Hvad betyder det så for os som medarbejdere? De enkelte afdelinger er ramt på forskellig vis, så derfor vil vi forsøge at få en status på, hvordan medarbejderne i afdelingerne er påvirket af COVID-19. Dette vil ske ved at gennemføre en meget enkel APV, hvor det bliver muligt at besvare et spørgeskema vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til COVID-19. Desuden er man velkommen til at komme med forslag til aktiviteter ift. COVID-19-problematikken.

Målet er primært at få lavet en temperaturmåling på, hvordan vi som medarbejdere har det helt aktuelt, så situationen bedst muligt kan håndteres fremadrettet. Efterfølgende laves der handlingsplaner for konkrete forhold, der skal arbejdes på.

APV-skemaer
Fra den 8. marts til den 26. marts vil der være skemaer til rådighed i de enkelte afdelinger, hvilket der vil blive informeret om lokalt. Efterfølgende vil de lokale arbejdsmiljøgrupper samle det til et resultat for de enkelte områder. Der vil efter påske komme information om resultaterne.