Bonusopgørelse november 2019

Hvis bonus for 2019 skulle opgøres på basis af nøgletallene pr november måned, ville nøgletallene for diesel, udgået kørsel og skader udløse en bonusudbetaling på 2400 kr. til hver fuldtidsansat medarbejder i BAAS.

Det er et fald siden oktober, da der er sket en lille stigning i udgifterne på værkstedet (reparation og vedligehold). Dette nøgletal forventes dog helt klart at forbedre sig i december og udløse en bonus på yderligere 600 kr., så bonussen for 2019 samlet set forventes at svare til de tidligere udmeldte 3.000 kr.

Midttrafiks kontroller, antallet af kundehenvendelser til MT og omfanget af sygefravær forventes desværre ikke at udløse bonus for 2019.

Bonusopgørelsen for november kan ses HER.