Chaufførsommerferie 2021

Ferieperioderne for sommeren 2021 ligger nu fast og ferielisterne for de tre stationer kan ses her:

Fordeling af chaufførønsker
Fordelingen af 523 chaufførønsker til sommerferie 2021:

 • 315 chauffører fik deres 1. prioritet opfyldt (60 %)
 • 70 chauffører fik deres 2. prioritet opfyldt (13 %)
 • 34 chauffører fik deres 3. prioritet opfyldt (7 %)
 • 31 chauffører fik deres 4. prioritet opfyldt (6 %)
 • 47 chauffører fik ikke nogen af deres ønsker opfyldt (9 %)
 • 26 chauffører havde ikke afleveret deres ferieønsker til tiden (5 %)

Mulighed for indbyrdes bytning
Der er mulighed for at bytte indbyrdes, såfremt man opfylder følgende:

 • Chauffører på M/E – M – DAGH med ulige pladsnr. kan bytte med chauffører på M/E – M – DAGH og ulige pladsnr.
 • Chauffører på M/E – M – DAGH med lige pladsnr. kan bytte med chauffører på M/E – M – DAGH og lige pladsnr.
 • Chauffører på E med ulige pladsnr. kan bytte med chauffører på E – M/E og ulige pladsnr.
 • Chauffører på E med lige pladsnr. kan bytte med chauffører på E – M/E og lige pladsnr.
 • Chauffører på E/A – A med ulige pladsnr. kan bytte med chauffører på E/A – A og ulige pladsnr.
 • Chauffører på E/A – A med lige pladsnr. kan bytte med chauffører på E/A – A og lige pladsnr.
 • Chauffører på Delt hold kan bytte med chauffører på Delt hold.

Derudover skal man selvfølgelig være på samme station.

Ønsker om bytning kræver en tilkendegivelse fra begge parter, og skal ske skriftlig. De skal enten afleveres i planafdelingen eller sendes på mail til planlaegning@busselskabet.dk senest fredag d. 19. februar 2021.

Er I blevet tildelt mere ferie, end I ønsker at afholde, fx fordi I ikke har ferie med løn, kan I få slettet de dage, I ikke ønsker at holde ved at henvende jer til mig snarest muligt.

Hvis I er ansat efter 1/1 2021, er I endnu ikke tildelt ferie. Jeg kontakter jer i stedet, når jeg har modtaget jeres ferieseddel.

Hvis I har andre spørgsmål, er I selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig.

Venlig Hilsen

Ida Larsen
Planafdelingen
+45 41916014
il@busselskabet.dk