Indberetning af driftsforstyrrelser via realtidsskærmen

Fra den 15. juni skal følgende typer af driftsforstyrrelser indberettes gennem beskedmodulet i realtidsskærmen i busserne:

  • Forsinket mere end 15 min. fra endestationen pga. tæt trafik, uheld. vejarbejde eller  vejr (Eksterne forhold)
  • Forsinket mere end 15 min. fra endestationen pga. opstarts- eller tekniske problemer (Interne forhold)
  • Bus optaget
  • Bus optaget – ANNULLERET
  • Forbikørsel

Disse 5 typer af driftsforstyrrelser vil på sigt blive slettet i appen ”Driftsinformation” på tjenestemobilen i forbindelse med en opdatering.

Når der foretages en indmelding via realtidsskærmen, oprettes der automatisk en meddelelse i Midttrafiks driftsindberetningssystem. Alle indmeldinger fra realtidsskærmen kan ses af DC, som kontroller dem, inden de gøres tilgængelige for kunderne.

Sådan gør du
Du skal have valgt rute og tur for at foretage en indberetning af en driftsforstyrrelse.

  1. Tryk på mappen ”Besked”
  2. Tryk på ”Vælg Besked” – en liste folder sig ud
  3. Vælg den besked på listen som skal indberettes (Den valgte besked vises nu sammen med en hjælpetekst)
  4. For afsendelse ‐ tryk på Send
  5. Herefter vises en pop‐up boks på skærmen som kvittering for afsendelse. Tryk OK.

  

Tryk på ”Forrige” eller ”Næste” for at se listen over alle hændelser, som kan indberettes via chaufførskærmen.

Tryk på mappen ”Kørsel” for at vente tilbage til køreplanen.

Spørgsmål
Kontakt DC, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvordan eller hvornår du indberetter driftsforstyrrelser.