Arkiver

Stadig begrænset mulighed for personlig henvendelse i Administrationen

Da myndighederne endnu engang har forlænget corona-nedlukningen vil muligheden for personlig henvendelse i Administrationen desværre fortsat være begrænset – indtil videre frem til den 6. april.

Medarbejdere i Administrationen arbejder hovedsageligt fra deres respektive hjemmearbejdspladser, men de kan selvfølgelig fortsat kontaktes på telefon eller mail alle hverdage kl. 9.00 til 15.00. Disponeringen træffes på telefonen alle hverdage kl. 9.00-12.00.

Hvis du har behov for at træffe en bestemt medarbejder fysisk, kan du kontakte vedkommende og lave en aftale.

Opsætning af ladestandere på Syd og Vest

I begyndelsen af marts går firmaet Dan Jord i gang med at opsætte ladestandere til de nye el-ledbusser på Station Syd og Station Vest. På Vest vil arbejdet efter planen stå på indtil 1. april, mens arbejdet på Syd forventes at vare frem til 1. maj.

Station Syd
På Station Syd skal der opsættes ni ladestandere til de 18 nye eldrevne ledbusser, som skal placeres her. 12 af elbusserne skal placeres ved hegnet ud mod Sletvej, hvor der opsættes 6 ladestandere. Syd for klargøringshallen (ud mod Jegstrupvej) etableres 6 nye busholdepladser, hvor de sidste tre af de ni ladere skal stå.

De busser, der i øjeblikket holder ved hegnet ud mod Sletvej, skal i den periode parkere op til det byggepladshegn, der opsættes foran de nye elbuspladser.

De 4 ladestandere, vi allerede har, flyttes til ud til det nye hegn mod Jegstrupvej, men det sker først, når de 9 nye ladestandere er klar til brug.

Samtidig med dette etableres der en ny indkørsel fra Jegstrupvej (se kortet ovenfor nederst til venstre), så busserne kan køre bagom værkstedet til de nye holdepladser ud mod Møllebakken. De skal være etableret her i sommeren 2021, inden opstillingshallen rives ned, hvilket forventes at ske til efteråret.

Station Vest
På Station Vest får vi leveret 11 el-ledbusser. De vil blive placeret som skitseret med gult på kortet herunder, hvor der opsættes 6 ladestandere. Mens arbejdet står på, skal de busser, der i øjeblikket holder det sted på pladsen, parkeres op til det byggepladshegn (markeret med grønt), som opsættes foran elbuspladserne. Derudover ændres pladserne fra skråparkering til lige parkering, fordi elbusserne er lidt længere (18,6 m).

Sådan yder du god service på trods af corona

Midttrafiks fjerde corona-film handler om brug af mikrofonen

Midttrafiks seneste film om at være chauffør i coronatiden viser, hvordan mikrofonen kan være et godt redskab til at yde god service og skabe tryghed i bussen – en opgave som restriktioner og retningslinjer klart har gjort sværere.

I forbindelse med filmen vil Midttrafik gerne have svar fra chaufførerne på flg. to spørgsmål (som en kommentar til nyheden på ChaufførNet):

 • Har du erfaringer med at bruge mikrofonen, som du vil dele med dine kollegaer? Måske et godt budskab eller et tip til dem, der er lidt nervøse for at snakke i mikrofonen
 • Hvilke andre emner vil du gerne have, at vi skal videoer om?

Se filmen på ChaufførNet HER

Gør brug af ChaufførNet
Særligt i denne tid kan chauffører have brug for nem og hurtig adgang til råd og værktøjer fra Midttrafik. Derfor er den en god idé at oprette en profil på ChaufførNet. Det gøres på https://www.midttrafik.dk/chauffornet/ under “Log in”

Så kan man modtage notifikationer på sms eller mail, når der er nyt indhold.

Midttrafiks bestyrelse takker for indsatsen under coronakrisen

Busselskabet har modtaget en hilsen fra Midttrafiks direktør Jens Erik Sørensen og vicedirektør Mette Julbo, hvori de videregiver en stor ros fra Midttrafiks bestyrelse for den indsats, som busselskaber og flextrafik-vognmænd har leveret under coronakrisen – en tid med mange væsentlige omlægninger og nye anvisninger i den kollektive trafik.

Læs hilsenen HER.

APV vedr. COVID-19

Alle i Busselskabet har i nu over et år været påvirket af COVID-19. Mange har været smittet, og alle har på forskellig vis måtte tilpasse sig krav og anbefalinger fra myndighederne. Rigtig mange forandringer er derfor gennemført for at opretholde så normal en drift som muligt.

Temperaturmåling i de forskellige afdelinger
Hvad betyder det så for os som medarbejdere? De enkelte afdelinger er ramt på forskellig vis, så derfor vil vi forsøge at få en status på, hvordan medarbejderne i afdelingerne er påvirket af COVID-19. Dette vil ske ved at gennemføre en meget enkel APV, hvor det bliver muligt at besvare et spørgeskema vedrørende det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i forhold til COVID-19. Desuden er man velkommen til at komme med forslag til aktiviteter ift. COVID-19-problematikken.

Målet er primært at få lavet en temperaturmåling på, hvordan vi som medarbejdere har det helt aktuelt, så situationen bedst muligt kan håndteres fremadrettet. Efterfølgende laves der handlingsplaner for konkrete forhold, der skal arbejdes på.

APV-skemaer
Fra den 8. marts til den 26. marts vil der være skemaer til rådighed i de enkelte afdelinger, hvilket der vil blive informeret om lokalt. Efterfølgende vil de lokale arbejdsmiljøgrupper samle det til et resultat for de enkelte områder. Der vil efter påske komme information om resultaterne.

Nye og mere miljøvenlige vaskemaskiner på Station Syd og Station Vest

Vaskemaskinerne på Station Syd og Station Vest er efterhånden af ældre dato, og derfor installeres der nu nye og mere miljøvenlige vaskemaskiner på de to stationer – to på Syd og en på Vest. På Station Syd installeres der desuden et biologisk vandbehandlingsanlæg, hvilket vi længe har haft på de to andre stationer.

De nye vaskemaskiner forventes at have en væsentlig positiv indflydelse på miljøet, og som en miljøcertificeret virksomhed har miljøforbedrende tiltag høj prioritet i Busselskabet. Det biologiske vandbehandlingsanlæg reducerer udledningen af kemiske stoffer i spildevandet, og vi går samtidig over til at anvende svanemærkede sæbe- og kemiprodukter til busvask, ligesom vi gør på Station Nord. Desuden forventes de nye vaskemaskiner at reducere forbruget af vand og strøm.

På Station Syd igangsættes installeringsarbejdet i uge 6, mens det på Vest går i gang i uge 8. Vaskemaskinerne forventes at være klar til brug på begge stationer i uge 9.

Det tilstræbes, at installationsarbejdet er til mindst mulig gene for busser og personale. Håndværkerne vil benytte toiletter og kantiner på stationerne.

 

Stationsledere frem til 11. april

Fra den 8. februar til og med den 11. april 2021 vil Stationsleder Tommy Hansen varetage stationslederopgaverne på Station Nord og Station Vest.

Leder af Driftscenteret John Pallesen vil i den periode varetage Tommys opgaver på Station Syd sammen med sine nuværende opgaver i DC.

Coronavirus: Samme skærpede retningslinjer for alle nære kontakter

Følgende skærpede retningslinjer, som i første omgang kun gjaldt midlertidigt, gør Sundhedsstyrelsen nu permanente og gældende for alle, der defineres som nære kontakter til personer, som er smittet med coronavirus:

 • Når man er nær kontakt, skal man gå i selvisolation hurtigst muligt, og indtil man har fået negativt svar på to test. Man skal fortsat have taget en test på dag 4 og dag 6 efter, at man sidst var i nær kontakt med en smittet person.
 • Nære kontakter vil typisk være dem, man bor sammen med, men man er også nær kontakt, hvis man i mere end 15 minutter har opholdt dig mindre end 2 meter fra en person, der smittet med coronavirus (fx ved samtale eller direkte fysisk kontakt med personen).

Ved den midlertidige skærpelse af retningslinjerne den 19. januar, blev der indført et krav om 14 dages selvisolation for nære kontakter til personer, smittet med en virusvariant som for eksempel den britiske. Dette krav bortfalder.

Læs mere om retningslinjer for nære kontakter, og om hvordan du skal forholde dig i Busselskabet HER

Sundhedsstyrelsen er i gang med at opdatere informationsmaterialerne på deres hjemmeside i forhold til disse ændrede retningslinjer.

Chauffør i en coronatid: Tredje film i rækken er klar

I Midttrafks tredje film om at være chauffør under corona fortæller kunder om deres forventninger og ønsker til god kundeservice, og chauffører fortæller, hvad der kan være svært, når man ikke har den direkte kontakt med kunderne.

Læs mere og se filmen på ChaufførNet HER

Kørsel i Busgadeforløbet

Tag hensyn i “røret”

Afviklingen af trafikken i Busgaden kan være påvirket af, at pladsen er trang, når man skal ind og ud af ”røret”. Generelt er det derfor vigtigt, at chauffører hjælper hinanden med at sikre en kørsel her, som ikke går ud over bussens spejle, hjul og sider.

I den konkret situation kan det dog være svært lige at afgøre, hvordan det bedst håndteres.
Derfor skal følgende efterleves ved kørsel igennem røret:

Busser, som kommer oppe fra Rådhuset, kan godt komme igennem røret uden at ramme jernbøjlerne og uden at overskride de dobbelte linjer.  Er man ny chauffører, kan man dog have problemer med at undgå at snitte bøjlerne, og derfor kan man have gavn af at køre lidt over linjerne. Dette er ok – også i henhold til færdselsloven.

Ved kørsel i røret, er det vigtigste derfor, at CHAUFFØRER, DER KOMMER FRA MAGASIN OG SKAL OP IGENNEM RØRET, HOLDER TILBAGE FOR DEN BUS, SOM ER PÅ VEJ NED GENNEM RØRET, da den måske kommer lidt over dobbeltlinjerne.

Inden man overskrider dobbeltlinjer ned igennem røret, skal man dog være opmærksom på, om der er en bus, som allerede er på vej fra Magasinsiden.

Hvis disse hensyn tages, kan vi undgå både konkrete uheld og mange nærved-hændelser.

                                   

Mulighed for influenzavaccination

Danske Lægers Vaccinationsservice har meddelt, at influenzavaccinen nu er tilgængelig for alle, og Busselskabet tilbyder derfor sine ansatte gratis vaccination mod den almindelige sæsoninfluenza.

Vaccinationen finder ikke som vanligt sted på stationerne, men på en lang række klinikker fordelt i hele landet.

Hvis du gerne vil vaccineres, skal du booke tid online på www.sikkerrejse.dk/klinik/
Der er både dags- og aftentider.

Ved vaccinationen skal du oplyse dit navn og medarbejdernummer og meddele, at Busselskabet Aarhus Sporveje betaler for vaccinationen.

 

Chaufførsommerferie 2021

Ferieperioderne for sommeren 2021 ligger nu fast og ferielisterne for de tre stationer kan ses her:

Fordeling af chaufførønsker
Fordelingen af 523 chaufførønsker til sommerferie 2021:

 • 315 chauffører fik deres 1. prioritet opfyldt (60 %)
 • 70 chauffører fik deres 2. prioritet opfyldt (13 %)
 • 34 chauffører fik deres 3. prioritet opfyldt (7 %)
 • 31 chauffører fik deres 4. prioritet opfyldt (6 %)
 • 47 chauffører fik ikke nogen af deres ønsker opfyldt (9 %)
 • 26 chauffører havde ikke afleveret deres ferieønsker til tiden (5 %)

Mulighed for indbyrdes bytning
Der er mulighed for at bytte indbyrdes, såfremt man opfylder følgende:

 • Chauffører på M/E – M – DAGH med ulige pladsnr. kan bytte med chauffører på M/E – M – DAGH og ulige pladsnr.
 • Chauffører på M/E – M – DAGH med lige pladsnr. kan bytte med chauffører på M/E – M – DAGH og lige pladsnr.
 • Chauffører på E med ulige pladsnr. kan bytte med chauffører på E – M/E og ulige pladsnr.
 • Chauffører på E med lige pladsnr. kan bytte med chauffører på E – M/E og lige pladsnr.
 • Chauffører på E/A – A med ulige pladsnr. kan bytte med chauffører på E/A – A og ulige pladsnr.
 • Chauffører på E/A – A med lige pladsnr. kan bytte med chauffører på E/A – A og lige pladsnr.
 • Chauffører på Delt hold kan bytte med chauffører på Delt hold.

Derudover skal man selvfølgelig være på samme station.

Ønsker om bytning kræver en tilkendegivelse fra begge parter, og skal ske skriftlig. De skal enten afleveres i planafdelingen eller sendes på mail til planlaegning@busselskabet.dk senest fredag d. 19. februar 2021.

Er I blevet tildelt mere ferie, end I ønsker at afholde, fx fordi I ikke har ferie med løn, kan I få slettet de dage, I ikke ønsker at holde ved at henvende jer til mig snarest muligt.

Hvis I er ansat efter 1/1 2021, er I endnu ikke tildelt ferie. Jeg kontakter jer i stedet, når jeg har modtaget jeres ferieseddel.

Hvis I har andre spørgsmål, er I selvfølgelig også velkommen til at kontakte mig.

Venlig Hilsen

Ida Larsen
Planafdelingen
+45 41916014
il@busselskabet.dk

 

Indberetning af driftsforstyrrelser via realtidsskærmen

Fra den 15. juni skal følgende typer af driftsforstyrrelser indberettes gennem beskedmodulet i realtidsskærmen i busserne:

 • Forsinket mere end 15 min. fra endestationen pga. tæt trafik, uheld. vejarbejde eller  vejr (Eksterne forhold)
 • Forsinket mere end 15 min. fra endestationen pga. opstarts- eller tekniske problemer (Interne forhold)
 • Bus optaget
 • Bus optaget – ANNULLERET
 • Forbikørsel

Disse 5 typer af driftsforstyrrelser vil på sigt blive slettet i appen ”Driftsinformation” på tjenestemobilen i forbindelse med en opdatering.

Når der foretages en indmelding via realtidsskærmen, oprettes der automatisk en meddelelse i Midttrafiks driftsindberetningssystem. Alle indmeldinger fra realtidsskærmen kan ses af DC, som kontroller dem, inden de gøres tilgængelige for kunderne.

Sådan gør du
Du skal have valgt rute og tur for at foretage en indberetning af en driftsforstyrrelse.

 1. Tryk på mappen ”Besked”
 2. Tryk på ”Vælg Besked” – en liste folder sig ud
 3. Vælg den besked på listen som skal indberettes (Den valgte besked vises nu sammen med en hjælpetekst)
 4. For afsendelse ‐ tryk på Send
 5. Herefter vises en pop‐up boks på skærmen som kvittering for afsendelse. Tryk OK.

  

Tryk på ”Forrige” eller ”Næste” for at se listen over alle hændelser, som kan indberettes via chaufførskærmen.

Tryk på mappen ”Kørsel” for at vente tilbage til køreplanen.

Spørgsmål
Kontakt DC, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om, hvordan eller hvornår du indberetter driftsforstyrrelser.