Personalehåndbog

Ferie

Alle ansatte hos Busselskabet, har ret til at holde 5 ugers ferie samt 6. ferieuge hvert ferieår.

Ferie, som er optjent hos Busselskabet, vil blive afholdt som ferie med løn, mens ferie, som ikke er optjent hos Busselskabet, vil blive afholdt som ferie uden løn.

Optjenings- og ferieåret
Optjeningsåret for ferie er et kalenderår, mens ferieåret løber fra den 1. maj til 30. april.

Det betyder, at en medarbejder først optjener ret til fuld ferie med løn i det kommende ferieår, når han/hun har været ansat hos Busselskabet et helt optjeningsår (fra 1. januar til 31. december).

Overskydende ferie
Er der ved ferieårets afslutning en restsaldo af ferie med løn, vil denne blive udbetalt.

Ferien kan kun overføres til det kommende ferieår, hvis der er indgået aftale om overførsel af ferie senest den 30. april inden ferieårets udløb, eller hvis en lovlig feriehindring ligger til grund for, at ferien ikke er afholdt.

6. ferieuge
Alle ansatte har ret til at afholde 6. ferieuge, uanset om de optjent ferieugerne hos Busselskabet eller ej.

Den ansatte bestemmer selv, om han/hun ønsker at afholde ferie for timerne, eller at få dem udbetalt.

Ønsker den ansatte at afholde 6. ferieuge, afholdes denne efter den ansattes ønske, medmindre arbejdets udførelse hindrer dette.

Ferieafholdelse – chauffører
Der er særlige retningslinjer og frister for chauffører vedr. ferieafholdelse. Læs om dem her.