Personalehåndbog

Forsikring til og fra arbejde – for chauffører

Busselskabet har en forsikring som dækker, hvis en buschauffør kommer til skade på vej til eller fra arbejde, dog maks. inden for en periode på 30 minutter fra bopælen/arbejdspladsen.

Hvis du som chauffører kommer til skade på vej til eller fra arbejde, skal du hurtigst muligt henvende dig  – telefonisk eller personligt – på lønningskontoret.

Lønningskontoret udleverer/fremsender en blanket, som du skal udfylde og sende retur.

Busselskabet får ingen tilbagemelding fra forsikringsselskabet. Efter indsendelse af blanketten foregår al kommunikation vedr. en skade mellem forsikringsselskabet og den skadelidte.