Personalehåndbog

Miljøcertificering

Busselskabet Aarhus Sporveje er miljøcertificeret efter kravene i miljøledelsessystemet ISO 14001, hvorigennem vi strukturerer, målretter og synliggør vores miljøarbejde.

Miljøledelsessystemet danner grundlag og forudsætninger for, at alle i Busselskabet Aarhus Sporveje, som er omfattet af systemet, gennem en systematisk indsats kan arbejde mod at indfri selskabets overordnede miljøpolitik, miljømålsætninger og miljømål.

Der er adgang til hele miljøledelsessystemet på infostanderne på stationerne og i chaufførstuen i midtbyen.